Mẹo thúc đẩy khách hàng hành động, 35053, Tiên Tiên, Đẹp Spa, 18/01/2016 11:55:15

Mẹo thúc đẩy khách hàng hành động

Đảm bảo bạn thiết lập thích hợp

Cấu trúc chiến dịch của Facebook giúp bạn dễ dàng tổ chức, tối ưu hóa và đánh giá hiệu quả của quảng cáo. Cấu trúc này có ba cấp độ: chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo.

Khuyến nghị về chiến dịch—Thiết lập chiến dịch dựa trên mục tiêu quảng cáo. Tạo nhiều chiến dịch trong một tài khoản quảng cáo.

Khuyến nghị về nhóm quảng cáo—Tổ chức các nhóm quảng cáo theo phân đoạn đối tượng. Tối ưu hóa các vị trí quảng cáo có hiệu quả nhất.

Khuyến nghị về quảng cáo—Sử dụng các loại quảng cáo phù hợp với mục tiêu của chiến dịch. Tạo nhiều quảng cáo để tối ưu hóa hiệu quả.

Chọn đối tượng thích hợp

Tiếp cận đối tượng dựa trên vị trí của họ trong chu kỳ mua hàng—Tiếp thị lại cho những người đã thể hiện dự định mua hàng trên trang web hoặc tiếp cận khách hàng chi tiêu nhiều nhất của bạn để duy trì sự chú ý của họ.

Giảm thiểu đối tượng chồng chéo—Đối tượng mục tiêu chồng chéo có thể ảnh hưởng đến việc phân phối chiến dịch. Hãy xem xét việc hợp nhất các đối tượng mục tiêu và đánh giá sự phân phối thời gian của nhóm quảng cáo vì các nhóm quảng cáo đó có thể không cần chạy đồng thời.

Sử dụng Thông tin chi tiết về đối tượng và Thông tin chi tiết về ứng dụng—Sử dụng dữ liệu từ Thông tin chi tiết về đối tượng và Thông tin chi tiết về ứng dụng để xác định đối tượng có thể quan tâm đến việc mua sản phẩm và tương tác nhiều nhất.

Loại trừ khách hàng hiện tại khỏi chiến dịch giành khách hàng—Nếu bạn đang chạy chiến dịch có mục tiêu giành khách hàng mới, hãy sử dụng Đối tượng tùy chỉnh để loại trừ khách hàng hiện có khỏi chiến dịch.

Hãy làm theo các mẹo đặt giá thầu sau

Đặt giá thầu chính xác—Đặt giá thầu số tiền tối đa bạn sẵn sàng thanh toán trên mỗi mục tiêu.

Tăng giá thầu nếu bạn sẵn sàng thanh toán nhiều hơn trên mỗi mục tiêu—Bạn sẽ gần như luôn bị tính phí ít hơn giá thầu của mình. Nên nếu bạn sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, hãy tăng giá thầu để tối đa hóa phân phối.

Đặt thời gian kết thúc chính xác cho nhóm quảng cáo—Bạn có thể được phân phối chậm hơn nếu hệ thống cho rằng cần phải trải đều chi phí của bạn trong một khoảng thời gian dài.

Không thay đổi giá thầu và ngân sách quá thường xuyên—Dao động về giá thầu có thể làm ảnh hưởng đến phân phối.

Đừng cố để có được số lần nhấp hoặc số lần hiển thị rẻ nhất—Bạn sẽ tiếp cận những người dễ tiếp cận hơn nhưng không nhất thiết sẽ mang lại giá trị mà bạn mong đợi.

Theo dõi hiệu quả

Đánh giá và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo facebook một cách phù hợp là yếu tố chính dẫn đến thành công trên Facebook. Pixel Facebook hoặc Sự kiện trong ứng dụng phải được đặt trên mỗi khía cạnh chính của luồng chuyển đổi. Bằng cách đặt pixel Facebook/Sự kiện trong ứng dụng trên phễu, bạn có thể thử nghiệm một vài kỹ thuật tối ưu hóa có thể dẫn đến chuyển đổi bổ sung.

Nguồn: https://quangcaofacebook.muabannhanh.com/meo-thuc-day-khach-hang-hanh-dong/5

Tags: bí quyết thúc đẩy khách hàng hành động, facebook, Hướng dẫn quảng cáo facebook, Mẹo thúc đẩy khách hàng, Mẹo thúc đẩy khách hàng hành động, Mẹo thúc đẩy khách hàng mua hàng, Mẹo thúc đẩy khách hàng xem quảng cáo, quảng cáo facebook
Mẹo thúc đẩy khách hàng hành động, 35053, Tiên Tiên, Đẹp Spa, 18/01/2016 11:55:15 Mẹo thúc đẩy khách hàng hành động, 35053, Tiên Tiên, Đẹp Spa, 18/01/2016 11:55:15
Ẩn

VINADESIGN PHALCON WEB