Đo lường thành công trên thiết bị di động - Quảng cáo google, 35100, Bich Van, Đẹp Spa, 01/02/2016 16:25:10

Đo lường thành công trên thiết bị di động - Quảng cáo google

Có hai loại theo dõi chuyển đổi ứng dụng: chuyển đổi tải xuống ứng dụng và chuyển đổi trong ứng dụng.

  1. Lượt tải xuống ứng dụng được theo dõi khi người dùng tải xuống hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động lần đầu tiên.
  2. Chuyển đổi trong ứng dụng được theo dõi khi người dùng thực hiện một hành động cụ thể trong ứng dụng dành cho thiết bị di động. 

Đọc tổng quan ngắn gọn của chúng tôi về những gì được xem là một chuyển đổi trên toàn bộ các mạng của quảng cáo Google.

Nguồn: https://quangcaogoogle.muabannhanh.com/do-luong-thanh-cong-tren-thiet-bi-di-dong/15

Tags: google, google trên di động, quảng cáo Google, quảng cáo google trên di động, Số đo, Đo lường quảng cáo google, Đo lường thành công trên thiết bị di động, Đo lường trên thiết bị di động
Đo lường thành công trên thiết bị di động - Quảng cáo google, 35100, Bich Van, Đẹp Spa, 01/02/2016 16:25:10 Đo lường thành công trên thiết bị di động - Quảng cáo google, 35100, Bich Van, Đẹp Spa, 01/02/2016 16:25:10
Ẩn

VINADESIGN PHALCON WEB